Печатна реклама

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

Графични и цветови решения за всички видове рекламни изделия – фирмена марка, печатни рекламни материали – каталози, дипляни и др., външна реклама – плакати, постери, афиши и др., светлинни табла и табели, рекламни сувенири и каквото още е нужно за вашeто ефектно представяне.

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА

Дизайнът прави нещата красиви и удобни, предпечатът подготвя файла по изискванията на печатницата – така че след печат всичко да е ОК.

 • компютърен набор на текстове,
 • коригиране,
 • редактиране,
 • заснемане на илюстративен материал,
 • сканиране,
 • обработка на фотоси,
 • страниране и др.

ПЕЧАТНА РЕКЛАМА

 • печатни рекламни и информационни издания – каталози, брошури, дипляни, списания, вестници, визитки,
 • материали за фирмени събития – папки, картички, покани, бележници, презентации, постери, плакати, кубчета,
 • печатни материали за вашата продукция – упътвания, етикети, опаковки, ваучери.

ЗА ОФИСА

Всички необходими за функционирането на офиса печатни материали:

 • Папки
 • Бланки
 • Пликове
 • Формуляри