Многолистови календари

ИМПРЕСИОНИСТИ
Размер – 49х63 см • 13 листа, хром-мат 170 г • Корица 200 г, UV-лак • Гръб бял финландски картон 250 г, размер 49х68 см • Рекламно поле – 49х5 см • Спирала

bgPVImpC

СВЕТЪТ НА ВОДАТА
Размер – 48х34 см • 13 листа, хром-мат 150 г • Корица UV-лак • Гръб бял финландски картон 250 г, размер 48х38 см • Рекламно поле – 48х4 см • Спирала

OCOV

БЪЛГАРСКА ПРИРОДА
Размер – 32х44 см • 13 листа, хром-мат 150 г • Корица UV-лак • Гръб бял финландски картон 250 г, размер 32х49 см • Рекламно поле – 32х5 см •Спирала

bgPVbgPC

ЖИВОПИС
Авторски календар на Павел Митков – най-известният и продаван съвременен български художник.

Размер – 32х44 см • 13 листа, хром-мат 150 г • Корица UV-лак • Гръб: бял финландски картон 250 г, размер 32х49 см • Рекламно поле 32х5 см • Спирала

PMVPMC