Книги

ХОББ, разказана за пациенти

Cover_ForReaders

Второ преработено и допълнено издание, е вече на разположение на хората, за които хроничната обструктивна белодробна болест не е само медицинско понятие, а и личен проблем. Книгата ще задоволи интереса на засегнатите около 500 000 българи от това заболяване с разяснения за същността и причините за възникването му, за съвременните подходи в диагностицирането и лечението му, за развитието и етапите на болестта, с препоръки за запазване качеството на живот на болните.

Със сигурност не всички въпроси ще намерят отговор на страниците на това ново издание, съобразено със съвременните научни изследвания и аргументи, но то е една стабилна отправна точка за размисъл и интерпретация, както от пациентите, така и от техните близки, които заболяването волно или неволно засяга.

Авторите доц. Коста Костов, Началник на клиниката по белодробни болести към Военномедицинска академия-София, и Васил Шишков, асистент в Клиниката по белодробни болести във ВМА-София, посвещават този наръчник на своите пациенти с ХОББ с признателност и с уверението, че са писали с вдъхновение, което идва чрез тях. Намерението им е да помогнат за правилната оценка на началните симптоми и да не се допуска тяхното дълго пренебрегване, тъй като прогресивното нарастване на задуха во­ди до тежка инвалидизация на пациентите с всички последствия в личен и социален аспект.

Книгата е предназначена и за по-широката публика, проявяваща интерес към проблемите на медицината и по-специално – към диагнозата и терапията на ХОББ. Информацията е поднесена в достъпен, разбираем и практичен вид.

108 стр., формат 145 х 210 мм, мека подвързия, с цветни илюстрации

цена – 10 лв.

 

Плеврата

Plevra-korica-1 copy

Текстове за научна и клинична практика при плеврални болести

Под редакцията на доц. д-р Коста Костов, д.м. (ВМА – София), д-р Димитър Калев, д.м. (Медицински университет – Варна, Първа клиника по пулмология, Университетска болница „Св. Марина”, Варна). 

Най-съвременните научни и практични модели за диагностика и лечение на плевралните болести представят на страниците на новото научно издание “Плеврата” на издателство “АНКОС” дванадесет водещи български специалисти в областта на пулмологията, гръдната хирургия, рентгенологията, педиатрията и клиничната патология. Теоретичната част на книгата включва всички анатомични и физиологични основи на изследователския подход към плеврата. Специални глави са посветени на плевралната клетъчна биология и имунология. За първи път в българската медицинска литература се представя математическо моделиране на биохимични и молекулярни процеси за целите на диагностиката. В клиничната част са разгледани всички съвременни диагностични и терапевтични стандарти за поведение при различни бенигнени и малигнени плеврални болести. Отделни глави са посветени на туберкулозните и метастатичните плеврални изливи, въвличане на плеврата от кардиологична, абдоминална, гинекологична и хематологична патология. Подробно е представена съвременната образна диагностика и видео-асистираната торакоскопска хирургия. За първи път в българската клинична литература плевралните болести са разгледани под ъгъла на педиатричната практика и диагностичната цитология.

 

2006 г.

Изданието е в обем 400 страници, на хромова хартия, с твърда подвързия и богат снимков материал, многобройни таблици, диаграми и цветни илюстрации.

Изчерпана

 

Въведение в общата микронутриентология

 

Учебно-образователен цикъл от лекции под редакцията на проф. Ю. Гичев, дмн

Една нова област на лечебно-профилактичната медицина, която възникна на границата между диетологията и фармакологията, и наречена микронутриентология, получава все по-широко развитие в последно време. Отговор на интереса към тази нова медицинска област е появата на това издание, в което са включени редица обобщаващи, базови лекции по основните раздели на микронутриентологията, подготвени от водещи специалисти в тази област от България и Русия. Книгата е интересна и полезна за лекари от различни специалности, фармацевти, а също и за студенти по медицина и биология, както и за хората, които се интересуват от методите на природната и народната медицина.

 2005 г.

196 стр. формат 145 х 210 мм, мека подвързия

 

ХОББ – Ако има такава болест

 

Автори: доц. д-р Коста В. Костов и колектив

Наръчникът за диагностика, лечение и профилактика на хроничната обструктивна белодробна болест предлага в разбираем и практичен вид идеите на повечето концептуални документи за ХОББ, публикувани в последните години, пречупени през опита и практиката на специалистите от Военномедицинска академия-София. Монографията не се задълбочава в търсене на дефиниция, а е открита дискусия, стремеж към академичен дебат и непримиримост към терапевтичната неопределеност – гледна точка, която обогатява практиката не само на клиницистите, но и на общопрактикуващите лекари.

 2004 г.

240 стр., формат 135 х 205 мм, мека подвързия, с цветни илюстрации

Изчерпана.

 

Ентерално и парентерално хранене

 

Автори Николай Петров, Красимира Христова, Мария Абрашева

Монография, базирана на опита на специалистите от Катедра по анестезиология, реанимация и интензивно лечение на Военномедицинска академия – София, разглеждаща съвременните схващания за малнутриция, ентерално и парентерално хранене. Синтезирано ръководство за специалистите по анестезиология и реанимация, хирургия, онкология и всички други лекари, които се интересуват от въпросите на лечебното хранене.

2004 г.

336 стр., формат 140 х 200 мм, мека подвързия

Изчерпана

 

SIRS, сепсис, септичен шок

 

Автори: Николай Петров, Емил Кържин, Мария Абрашева

Синтезирано, рационално ръководство по основните клинични аспекти на нозологичните единици сепсис и септичен шок, базиращо се на обобщения клинико-терапевтичен опит на специалистите по анестезиология и реанимация в КАРИЛ – ВМА, София, и на литературните данни от последните 10 години по проблемите на сепсиса.

Монографията съдържа полезна информация за специалистите в областите анестезиология, реанимация и интензивно лечение, хирургия, вътрешни болести, инфекциозни болести, както и за специализиращите лекари.

 2003 г.

190 стр., формат145 х 215 мм, твърда подвързия

Изчерпана.