Създаваме мостове към успеха

Издателско-рекламна къща “АНКОС” Ви предлага да извървим заедно пътя от стратегическата идея до атрактивното изпълнение, за да постигнем желаното въздействие върху пазара. Целта ни не е само ефектната реклама, но преди всичко ефективната реклама.

На нас можете да разчитате за:

  • графичен дизайн
  • предпечатна подготовка
  • печатна реклама
  • услуги за офиса